Tréninggyakorlatok

 • 20 gyakorlat az értékesítés hatékonyságának növeléséhez
  A gyűjtemény gyakorlatai az értékesítési teljesítmény javítását célozzák a legfontosabb területeken.

Javasolt terület:

 • telefonálási technikák
 • panaszok kezelése
 • ügyfélkapcsolatok kiépítésének stratégiája
 • jelentések készítése
 • kommunikációs készségek fejlesztése
 • kifogások kivédése
 • ötletek prezentálása

Szerző: Patric Forsyth & Marek Gitlin

Tréneri füzet: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 20 ügyfélszolgálati tréningblokk
  A gyűjtemény gyakorlatai képessé teszik az alkalmazottakat, hogy kiismerjék az ügyfelet, majd megvizsgálják az esetleges, jó ügyfélszolgálatot hátráltató problémákat.

Ennek az aktív megközelítésnek az alkalmazásával az ügyfélszolgálatban dolgozók eleget tudnak tenni az irántuk támasztott követelményeknek. A gyakorlatok hozzásegítik őket a különböző nehézségek leküzdéséhez, alapkészségek elsajátításához, valamint az ügyfélszolgálat minőségének fejlesztéséhez.

Javasolt terület:

 • kérdezési készségek
 • az ügyfélre való odafigyelés
 • telefonálási technikák
 • nehéz ügyfelek kezelése
 • az ügyfelek kiismerése

Szerző: Terry Gillen

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 38 gyakorlat nehéz helyzetek kezelésére
  A kézikönyv gyakorlatai elősegítik, hogy a résztvevők értékeljék és fejlesszék saját reakcióikat. A kézikönyvben található gyakorlatok a trénerek számára lehetővé teszik, hogy fejlesszék a résztvevők készségeit és tapasztalatait olyan kérdések segítségével, amelyek alternatívák kidolgozására késztetik a csoporttagokat különböző szerepjátékokban, esettanulmányokban, megbeszéléseken és szimulációs gyakorlatokban.

Szerző: David Couper & Jacqueline Stewart

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 45 gyakorlat a tanuló szervezet fejlesztéséhez
  Azt is meg kell tanulnunk, hogy miként lehet hatékonyan tanulni. A „tanuló szervezet” fejlesztése egy olyan folyamat, amelynek a trénerek kiemelkedő fontosságú közreműködői. A kézikönyvben összegyűjtött gyakorlatok ennek megvalósításához segítik hozzá őket. Sok gyakorlat foglalkozik a beleérző képességgel, az intuícióval és a jobb agyféltekés gondolkodással.

A gyakorlatok elsősorban a csoportos tapasztalatszerzést szolgálják.

Javasolt területek:

 • észlelés és kreatív gondolkodás
 • folyamat megvalósítási készségek
 • problémamegoldás
 • döntéshozatal
 • kommunikáció
 • időgazdálkodás
 • tanulás és szervezeti hierarchia

Szerző: Rex Davies & Dave McDermott

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 50 gyakorlat a teljesítményértékelés fejlesztéséhez
  A teljesítményértékelés fejlődéséhez a kézikönyv sokoldalúan járul hozzá. Néhány gyakorlat az adott téma elméleti magyarázatával kezdődik, majd lehetőséget ad annak gyakorlatba való átültetésére.

A gyűjtemény a következő készségek fejlesztésére helyez hangsúlyt:

 • menedzsment
 • meghallgatás/odafigyelés
 • kérdezés
 • tárgyilagosság
 • visszajelzés
 • kommunikáció

Mindegyik gyakorlat aktív részvételen alapul és a résztvevőket változatos feladatok végrehajtásába vonja be gyakorlati feladatok, esettanulmányok, ábrák, kérdőívek és szerepjátékok felhasználásával.

Szerző: Nendy Denham & Jane Jestico

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 50 gyakorlat tréneri készségek fejlesztéséhez
  E könyv nemcsak főállású trénereknek, hanem azoknak a funkcionális vezetőknek is hasznára lesz, akik a beosztottak képzését, fejlesztését a munkakörükhöz tartozó szerves feladatnak tartják. A feldolgozott témák között a képzési szükségletek felmérése, programok kialakítása, egyes programok levezetésének módja és az értékelés egyaránt szerepel.

A gyakorlatok célja, hogy ösztönözze a részvételt és aktivitást, valamint megmutassa, hogy a tréning élvezetes tevékenység is lehet.

Szerző: Sharon Bartram & Brenda Gibson

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 50 játék a csoportépítéshez
  A kézikönyv szituációs játékok, értékelő megbeszélések, kérdőívek, akciótervek, esettanulmányok alkalmazásával segíti a trénerek, csoportvezetők munkáját. A gyakorlatok tanulságát összefoglaló lapok és jegyzetek fénymásolhatók a tréningen résztvevő csoporttagok számára.

Javasolt terület:

 • csoportszerepek megértése
 • célok pontos meghatározása
 • kommunikációs készségek fejlesztése
 • egyén- és csoportfejlődés
 • a csoportok vezetéséhez szükséges készségek elsajátítása

Szerző: Mike Woodcock

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 50 problémamegoldó és kreativitásfejlesztő gyakorlat
  A kézikönyv a problémamegoldás és kreativitás teljes spektrumával foglalkozik. A módszerek sokszínűsége lehetőséget nyújt az egyéni és csoportos megközelítésre is. A csoportos megbeszélések, gyakorlati feladatok, hangulatoldó játékok, szerepjátékok, ötletrohamok segítik az egyénekben, a csoportokban és a vállalat egészében rejlő kreativitást felszabadítani.

Javasolt terület:

 • problémafeltárás
 • megoldáskeresés
 • megvalósítás
 • gondolkodási folyamat
 • lazítás

Szerző: Goeff Cox, Chuck Default, Walt Hopkins

Ára: 45 000 Ft + 5% Áfa

 

 • 50 problémamegoldó gyakorlat
  Ez a kézikönyv különféle tréningek széles körében alkalmazható, beleértve a munka közbeni tréninget, a munkaidőn kívüli kurzusokat, a folyamatos önfejlesztést, a távoktatást, a segítő csoportokat, az akcióközpontú tanulást, a csapatépítést, a szervezetfejlesztést és a vezetőképzést. Mindezek célja a problémamegoldás fejlesztése a szervezeteknél.

Szerző: Beryl Badger & Ian Chaston

Ára: 49 600 Ft + 5% Áfa

 

 • A coaching eszköztára
  A coaching azon kevés készség közé tartozik, amely egyaránt motiválja a fogadót és az adót. A gyűjteményben szereplő coach képzés úgy lett megtervezve, hogy több szinten működjön. Ideális azoknak, akiknek eddig kevés tapasztalatuk van a coachingról és fejlődni szeretnének. Azoknak is ajánljuk, akik már tapasztaltak akár vezetőként, akár coachként, de tovább szeretnék bővíteni tudásukat.

Az egész program úgy lett tervezve, hogy a résztvevők elhozhassák coaching témáikat, illetve szakképzett coachingban részesüljenek, és hatékony coachokká fejlődjenek.

Szerző: Tony Dixon & Hazel Valentine

Ár: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • A coaching módszertani ABC-je
  A coaching módszertani ABC-je című eszköztárban alapvető fontosságú az etikus alapszemlélet, az ügyfélorientált munka, és az egészlegességre való törekvés (munka-, szociális- és értékközpontú megközelítés) hármas egysége. Fontos, hogy a gyakorlatokat alkalmazó coachok megfeleljenek az etikai és gyakorlati követelményeknek, ezért igyekszünk iránymutatást adni a szükséges előfeltételekre és előzetes ismeretekre vonatkozóan is.

Szerző: Werner Vogelauer

Ára: 50 000 Ft + 5% Áfa

 

 • A csoportvezető, mint mentor
  A csoportvezető munkája kulcsfontosságú egy szervezet sikeres működésében, hiszen ő az összekötő kapocs a vállalat felsővezetői és az alkalmazottak között.
  E kézikönyv a csoportvezetői készségek fejlesztésénél az alábbi területekre fordít kiemelt figyelmet:
 • munka megértése
 • a csoportvezetői eszköztár használata
 • döntéshozatal
 • motiváció
 • kommunikáció
 • ülések vezetése

Szerző: Ian Nichols

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • A telefonálás kézikönyve
  Ahhoz, hogy a munkatársak pontosan értsék, hogy a telefon hatékony használata miként járulhat hozzá a cég alapvető céljainak eléréséhez, ahhoz átgondolt, jól szerkesztett és fantáziadús gyakorlati képzésre van szükség. Új tréningjáték-gyűjteményünk gyakorlatai a következő területeken segítik a munkatársakat:
 • A sikeres üzletkötések számának növelésében.
 • Pozitív kép kialakításában az ügyfelek számára.
 • A bejövő hívások magabiztos kezelésében.
 • A szervezet értékeinek pontos közvetítésében.
 • A cég kompetenciájának felmutatásában.
 • Az ügyfelek telefonos tapasztalatainak javításában.
 • Saját hívásaik jobb szervezésében és lebonyolításában.
 • Sikeres eredménnyel záruló tárgyalásokban.

Szerző: Pat Cochrane

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Az asszertivitás avagy az önérvényesítés
  A kézikönyv a benne található 40 gyakorlattal egy részletes tervet dolgoz ki arra vonatkozóan, hogyan valósítsuk meg az önérvényesítés fejlesztését célzó hatékony tréninget. Részletesen taglalja az asszertivitási tréning gyakorlatának irányelveit, amit egy speciális szótárral egészít ki. Ez az önérvényesítő készségek magyarázatát tartalmazza.

Szerző: Lucy Seifert

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Az értékelés eszközei: tréningekhez és más képzési programokhoz
  A kézikönyv első része az értékelés auditjának gondolatkörével foglalkozik. Olyan faktorokat vizsgál, mint a szervezeti kultúra, a munkához szükséges készségek szintje és az értékelési stratégia. Bemutatja, hogyan becsüljük fel a jelenlegi gyakorlatot, és hogyan tervezzük meg a jövőre vonatkozóan.

A második rész 24 eszköz segítségével mutatja be egy képzési program és egy tréning különböző fázisainak hatékonyságmérését.

Az egyes eszközök mellett pontos leírások és instrukciók, illetve felhasználási javaslatok is találhatók. A hozzájuk tartozó feladatlapok fénymásolhatók.

A kézikönyv felhasználható:

 • Trénerek személyes fejlődésének eszközeként.
 • A képzési programok értékeléséhez.
 • Egy módszeres megközelítés kialakításához.
 • Bármilyen, már elkezdett értékelés felülvizsgálatának bázisaként.

Szerző: Sharom Bartram & Brenda Gibson

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Az NLP alkalmazása az üzleti kommunikációban
  A ’70-es évekbeli megjelenése óta a Neuro-lingvisztikus Programozás (NLP) a kommunikáció, a tanulás és a változáskezelés hatékony segédeszközévé vált. Napjainkra már az üzleti életben használjuk az NLP módszerét. A szerzők által összeállított kézikönyv az NLP-módszert, mint a teljesítmény növelésének jelentős eszközét mutatja be az alábbi területeken:
 • prezentáció
 • személyes kommunikáció
 • tárgyalások vezetése
 • döntéshozatal
 • motiváció
 • konfliktuskezelés
 • csapatépítés

A lépésről lépésre haladó útmutató segíti a tréner munkáját áttekintő kérdésekkel, valamint a résztvevők számára fénymásolható anyagokkal és írásvetítő fóliákkal.

Szerző: Roy Johnson & John Iaton

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Beszélő képek az interjúhoz
  A Beszélő képek az interjúkhoz a tréninganyagok egyik új formája, amely a képek erejét használja fel elemzések és beszélgetések stimulálására. Egy egyszerű, rugalmas és hatékony eszköz, mely akár egy hosszabb tréningsorozat során, akár egy kevésbé formális csoportértekezleten is eredményesen alkalmazható. Segít a témára irányítani a figyelmet, elősegíti a részvételt, jó beszélgetésindító és megkönnyíti a tanulást.

A kézikönyv a toborzást, az értékelést, a tanácsadást és a kilépőkkel történő beszélgetést helyezi középpontba a következő témakörök érintésével:

 • előkészületek
 • környezet
 • kérdezési technikák
 • felvétel és diszkrimináció
 • első benyomás
 • testbeszéd
 • meghallgatási készségek
 • fogékonyság

Szerző: David Leigh

Ára: 20 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Csapatmetrika
  Ez a könyv azoknak szól, akik hisznek abban, hogy a csapatmunka kettős haszonnal jár: egyrészt a javuló teljesítmény, másrészt a csapatmunkában résztvevők növekvő elégedettsége miatt.

A metrikák különféle célokra használhatók és öt részre tagozódnak a következők szerint:

 • általános csapathatékonyság
 • csapatvezetés
 • csapaterények és -gátak
 • vezetői csapatok
 • mediátori metrikák:

A metrikák gyorsan kivitelezhetők, együttesen egy átfogó bár nem teljes eszköztárat nyújtanak a csapatok értékeléséhez.

Szerző: Mike Woodcock & Dave Francis

Ára: 49 600 Ft + 5% Áfa

 

 • Értékkártya
  Eszközünk elgondolkodtató és irányt adó segítséget nyújt az értékek és normák megbeszéléséhez. A játék lényege az alábbi kérdés egyéni megválaszolása: Mit gondolok én egyénileg (vagy mi, mint csapat/szervezet) arról: mi lenne a helyes cselekedet? Ezt követően: Milyen hatással lesznek az általam kiválasztott értékek a mindennapi cselekedeteimre? A körvonalazódó értékek és normák ezáltal kézzelfoghatóvá válnak.

 

Azért hoztuk létre ezt a könyvet, mert szerintünk nem elég pusztán beszélni az értékekről és a normákról. Minél inkább ismerjük egy másik ember értékrendjét, annál könnyebb megértenünk a véleményét és a viselkedését.

Árak:
Kártyacsomag 20 000 Ft + 27% Áfa
Könyv 20 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Érzelmi intelligencia
  Az érzelmi intelligenciát alkotó kompetenciák kibontakozását ösztönözni kell. Érzelmi intelligenciánk egész életünk során változik, mert alkalmazkodik a mindenkori szituációkhoz, de kontrollálható, szinten tartható és fejleszthető pozitív, negatív irányba is.

Kiadványunk 25 tréning gyakorlatot, valamint 2-3 napos, konkrét fejlesztési program tematikájának kialakítását tartalmazza. A feladatok könnyen kezelhetőek, eszközigényük minimális.

Szerző: Sörös László

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Gyakorlatok vezetői készségek fejlesztéséhez
  Az elméleti vezetői ismeretnek csak akkor lehet hasznát venni, ha az valóságos helyzetekben is alkalmazható. Ez a praktikus gyakorlatgyűjtemény segítséget nyújt a trénernek, hogy meghatározza a résztvevők számára szükséges vezetői készségeket, majd ezekre irányított, tapasztalati tréningblokkokat tartson.

A résztvevők képesek lesznek felállítani saját személyes fejlődési stratégiájukat, gyakorolják a számukra fontos készségeket, ezáltal növelik teljesítményüket.

Javasolt terület:

 • célok felállítása
 • irányítás
 • szervezés
 • ülések levezetése
 • delegálás
 • interjútechnika

Szerző: John Payne

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Hangulatoldó játékok
  A nagysikerű kézikönyv aktív részvételen alapuló gyakorlatai segítenek a korlátok lebontásában, a motiváció növelésében és a nehézkesebb témaköröknél a résztvevők felélénkítésében. Ezek a játékok a legalkalmasabbak egy témakör bevezetésére – bármely téma és bármilyen csoport esetén.

A gyűjtemény 75 rövid gyakorlatával gyerekjáték a csoportok aktivizálása.

Javasolt terület:

 • lazítás, bevezetés
 • élénkítés
 • figyelemfelkeltés
 • lezárás

Szerző: Andy Kirby

Ára: 20 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Hangulatoldó játékok 2.
  Ha megfelelő feladatot választunk ki egy tréning kezdésének, azzal elérhetjük, hogy a résztvevők bennünket és a tanulási tevékenységet is elfogadják

A gyűjtemény 40 tréningkezdő gyakorlata kifejezetten abban segít, hogy jó kapcsolat alakulhasson ki a csoporttal, és a résztvevők ráhangolódjanak a tréningre.

A zárógyakorlatok legalább ilyen fontosak, így 30 feladat játékos formába önti a lezárást és az elköszönést. A gyakorlatok segítségével a résztvevőkben tudatosíthatjuk, hogy mi is az, amivel az adott tréningen tudásuk gyarapodott, értékelhetjük a résztvevőket, illetve visszajelzésre is használhatjuk mind a tréner, mind a résztvevők felé.

Ára: 20 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Kártyatükör
  Hollandia legnépszerűbb tréningjátékának magyar variációja. Témája, vagyis visszajelzést adni és kapni, mind képzési programokon, mind társas összejöveteleken aktuális lehet. A Kártyatükör egy célszerűen kialakított, pozitív és negatív tulajdonságokat is tartalmazó, rendkívül rugalmasan használható kártyajáték. A hozzá kapcsolódó kézikönyv a kártyacsomaghoz kapcsolódó gyakorlatgyűjteményből, és a visszajelzés témakörének elméleti hátteréből áll.

 

Szerző: Peter Gerrickens

Árak:

Kártyacsomag 20 000 Ft + 27% Áfa
Könyv 20 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Kennedy tárgyalástechnikai szimuláció
  „A szimulációk nem szerepjátékok…a résztvevő azáltal tanul a legtöbbet, ha önmagát alakítja, nem pedig egy képzeletbeli szerepet játszik el.” Gavin Kennedy
  A szimuláció a tárgyalástechnikai készségek fejlesztésének egyik ideális eszköze, függetlenül attól, milyen szintű tudást fejlesztünk.
  Mind a 24 gyakorlat Kennedy 4 lépéses értékesítési modelljén alapszik. Egyaránt alkalmazható gyakorlottabb, illetve kisebb gyakorlattal rendelkező résztvevőknél. A leírásban található részletes tréneri útmutató teljeskörű utasításokat tartalmaz két, három vagy több szereplő részvételére is.

Szerző: Gavin Kennedy

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Képzési szükségletek felmérése
  Kézikönyvünk segít feltérképezni a szervezet képzési szükségleteit, meghatározni a képzési stratégiát és kifejleszteni a képzési koncepciókat.
  A gyűjtemény irányt mutat és naprakész anyagokat szolgáltat. Segítségével a szervezeten belül összegyűjthetővé és értékelhetővé válnak a képzési szükségletek azonosításához kellő információk.

Szerző: Sharon Bertram & Berta Gibson

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 • Outdoor gyakorlatok trénereknek
  Az Outdoor, azaz szabadtéri gyakorlatok alkalmazása a tréningeken már Magyarországon is egyre népszerűbb a csapatmunka és a problémamegoldási készségek fejlesztésére. A szerző ebben a gyűjteményben 63 gyakorlatot mutat be, melyeket könnyen és biztonságosan alkalmazhatunk minimális anyagszükséglettel és előkészülettel.

A legtöbb közülük zárt térben is levezethető (vagy kisebb átalakítással megoldható), amennyiben a körülmények azt kívánják. Ez a gyűjtemény a kaland, az energia és az igazán emlékezetes tanulást szolgáló gyakorlatok gazdag tárháza.

Szerző: Carmine M.Consalvo

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Projektmenedzsment-technikák fejlesztése
  Egy nagyobb méretű projekt bevezetése számos speciális technikát követel meg a tervezésnél, elemzésnél, a kontrollingnál, a költségek, specifikációk és az elvégzett munkák jóváhagyásánál. A gyűjteményben található 33 gyakorlat hozzájárul az alapvető projektmenedzsment-technikák elsajátításához.

Szerző: Ian Stokes

Ár: 40 000 Ft + 5% Áfa

 • Stresszkezelési gyakorlatok
  A depresszió, a harag, különböző családi problémák, koncentrációs és memóriaproblémák… mind-mind egy jele lehet a stressznek. Mindez rengeteg felesleges időt, pénzt és energiát von el az egyénektől és szervezetektől.

A stresszkezelési gyakorlatok című kézikönyv hozzájárul a stressz főbb okainak meghatározásához, annak megítéléséhez, hogy mely típusok lehetnek érzékenyebbek rá, és bizonyos mértékig képessé teszi őket a stresszel való megküzdésre.

Szerző: Roy Bailey

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Tréneri eszközök tárháza
  Főbb témakörök:
 • képzési igények feltárása
 • csoportfázisok kezelése, feltérképezése
 • csoportmunka értékelése
 • páros tréningek
 • nehéz résztvevők kezelése

Szerző: Tim Pickles

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

 

 • Változások megvalósítása
  Ahhoz, hogy tartós és hatékony változásokat érhessünk el, fontos, hogy a szervezeten belül a különböző szinteken egymásra építve vezessük be a változási folyamatokat, kezdve az egyénektől és a munkacsoportoktól, egészen a szervezet egészét meghatározó struktúráig. Mike Woodcock és Dave Francais 25 aktív bevonásra építő gyakorlattal mutat rá a szervezeti változások kezelésének főbb összetevőire, melyeket 4 kulcsterületben határoztak meg:
 • Felkészülés a változások kezelésére.
 • Lehetőségek kifejezése.
 • A jövő felvázolása.
 • Változási programok megvalósítása.

Szerző: Mike Woodcock & Dave Francis

Ára: 40 000 Ft + 5% Áfa

Referencia

HOZD KI CÉGEDBŐL A LEGTÖBBET!

VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT ÉS KÉRJ TŐLÜNK AJÁNLATOT!